Onze unieke aanpak maakt incasso transparant, kosteloos en inzichtelijk.

GRATIS BUITENGERECHTELIJKE INCASSO

Onze minnelijke incassotraject is uniek daar de incasso ongeacht het resultaat kosteloos is. Intensief zetten wij post, e-mail, sms, telefonie, sociale media en huisbezoeken in. Via de Incassofonds-webtool kunt u eenvoudig uw vordering uit handen geven en altijd realtime de status van uw vordering 24/7 online inzien. De online tool communiceert zeer gedetailleerd alle communicatie die tussen Het Incassofonds, debiteur en opdrachtgever plaatsvindt. Voor onze klanten is het mogelijk om zowel telefonisch, mail als via de chat te communiceren met de persoonlijke zaakbehandelaar. Geïncasseerde gelden worden standaard iedere vrijdag via de Stichting Derdengelden overgemaakt aan de opdrachtgever.

GERECHTELIJKE INCASSO

Mochten onze inspanningen in het minnelijke traject geen resultaat opleveren, dan kunt u ervoor kiezen om de incasso via gerechtelijke weg voort te zetten. Wij brengen u geen advocaatkosten in rekening. U krijgt gratis een jurist toegewezen die uw belangen behartigt. De rechtbank brengt u wel griffierecht in rekening. Daarnaast moet de debiteur middels een dagvaarding opgeroepen. De dagvaarding wordt kosteloos door ons opgesteld. De ambtelijke betekening van de dagvaarding is van overheidswege bepaald op € 92,-. Na vonnis moet de wanbetaler tevens het griffierecht alsmede de betekeningskosten tevens aan u voldoen.

INTERNATIONALE INCASSO

Vanuit onze vestiging in Istanbul bieden wij, dankzij diverse  samenwerkingsverbanden, in meer dan 150 landen incassodiensten aan.  Uw internationale vorderingen worden op basis van No Win No Fee in behandeling genomen. De Win Fee die wij bij een succesvolle dossier in rekening brengen bedraagt 20 % over de geïncasseerde som. Bij geen resultaat betaalt u uiteraard niets. Wij kunnen u ook internationale krediet-rapportages verzorgen met betrekking tot het inkomen/vermogen van uw debiteur.

Onze internationale afdeling is gevestigd in Turkije en wij zijn de partner voor uw vorderingen in Turkije. Wij zijn de enige incassobureau in Turkije en hebben ruime ervaring op het gebied van incasso in Turkije.

EXECUTORIALE INCASSO

In samenwerking met deurwaarders laten wij vonnissen executeren door middel van beslag op onder andere de bankrekening, overwaarde van een woning/bedrijfspand, bedrijfsmiddelen, aandelen, inboedel, inventaris, auto en dergelijke. Alle kosten van de executie en de hiermee gemoeide ambtshandelingen komen voor rekening van de schuldenaar. Mochten alle beslagen geen resultaat opleveren en wij dus de kosten niet op de schuldenaar kunnen verhalen, dan brengen wij u uitsluitend € 350,- aan executiekosten in rekening. Het komt heel weinig voor dat u als opdrachtgever executiekosten moet betalen. Desalniettemin zijn wij met een maximaal executie risico van € 350,- uniek in Nederland.

Incassofonds, Radarweg 29 - 12 A/B, 1043 NX Amsterdam       info@incassofonds.nl  |  +31877-848291

© 2019 The Incassofonds

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle